Rhestr fer Gwobrau Arwain Cymru 2019

Rhestr fer Gwobrau Arwain Cymru 2019:

Mae ein blwyddyn olaf ar gyfer y Gwobrau wedi cael ymateb trawiadol iawn. Mae wedi bod yn fraint fawr darllen cymaint o enwebiadau ysbrydoledig. Yr wythnos nesaf byddwn yn cyhoeddi’r rhestr o’r rhai a gafodd “Ganmoliaeth Uchel” o ganlyniad i’w henwebiad.

Am y tro, rydym yn falch iawn cyhoeddi’r rhai sy wedi cyrraedd y rownd derfynol 2019:

Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau):

 • Coleg Penybont
 • Ysgol Gynradd Tregatwg
 • Do Digital Agency
 • Orbis Education Cyf

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus:

 • Iwan Davies, Prif weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Sarah King, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Coleg Gŵyr Abertawe
 • Tracy Myhill, Prif weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Ditectif Brif Arolygydd Tracey Rankine, Heddlu De Cymru

Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol:

 • Katie Dalton, Cyfarwyddwr, Cymorth Cymru
 • Sarah Hughes, Pennaeth y Ganolfan, Maggie’s Abertawe
 • Helgard Krause, Prif weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat:

 • Jack Kelleher, Rheolwr Gyfarwyddwr, JDK Cleaning
 • Ceri Rundle, Sylfaenydd, CSjk9 Cyf.
 • Jenny Scourfield, Rheolwr Gweithredu, DataKom Cyf.
 • Richard Selby, Cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd, Pro Steel Engineering

Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol:

 • Arthur Beechey, Prif weithredwr, Agoriad Cyf
 • Simon Michaels, Cyfarwyddwr sylfaenol, Riverside Market Garden / Bodloni
 • Vicki Roskrams, Cyfarwyddwr, The Enbarr Foundation

Merched mewn Arweinyddiaeth:

 • Nia Brennan, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cyd-wasanaethu Cyfreithiol Heddlu De Cymru a Gwent, Heddlu De Cymru
 • Dawn Casey, Nyrs Arweiniol Macmillan Gwasanaethau Canser, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 • Julia Heslop, Pennaeth yr Adran Gweithredoedd, Orsaf Pŵer Aberthaw
 • Lynne Thomas, Rheolwr Prosiect, Porth Cymunedol, Prifysgol Caerdydd

Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed):

 • Christie-Leigh Holvey, Cydlynydd Gweithgareddau Gwirfoddoli, Volunteering Matters
 • Rudina Koka, Gwirfoddolwr ac Ymddiriedolwr, EYST
 • Levi Rees, Gwirfoddolwr ac Ymddiriedolwr, WRAP

Arweinyddiaeth mewn Amrywiaeth a Chynhwysiant:

 • Ali Abdi, Rheolwr Partneriaethau, Porth Cymunedol, Prifysgol Caerdydd
 • Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jeremy Vaughan, Heddlu De Cymru
 • Sharon Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr, Pia
 • Alicja Zalesinska, Cyfarwyddwr, Tai Pawb

Arweinyddiaeth at y Dyfodol:

 • Mari Arthur, Cyfarwyddwr, Cynnal Cymru
 • Catrin Middleton, Pennaeth Rhaglen, Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro / Llywodraeth Cymru
 • Ian Titherington, Swyddog Arweiniol, Draeniad, Cyngor Caerdydd

Gwahoddir pawb i fynychu panel beirniadu ddydd Gwener 12fed Gorffennaf yng ngwesty’r Hilton, Caerdydd. Dymunwn y gorau i bawb ar yr achlysur hwnnw.