Polisi preifatrwydd gwobrau arwain Cymru

 

Cyf gwobrau arwain Cymru wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth gyda Barbara Chidgey fel rheolwr data a enwir.

Byddwn byth yn rhannu eich data gyda thrydydd parti heb eich caniatâd.

Gan gyrraedd Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ym mis Mai 2018 dymunwn eich hysbysu ynghylch y canlynol:

  1. Wrth gofrestru ar-lein a chyflwyno ffurflen enwebu, data cyswllt enwebedig a enwebwr gofynnir amdani.
  2. O dan yr egwyddor “Buddiannau cyfreithlon” defnyddir y data hwn i gysylltu â chi ynghylch eich enwebiad, rhestr fer, trefniadau gweinyddol a’r trefniadau cinio & seremoni wobrwyo.
  3. Pan fyddwch yn cofrestru ar-lein a wrth gyflwyno enwebiad, gofynnir ichi a ydych am i’ch data gael ei ychwanegu at ein cronfa ddata rydym yn ei ddefnyddio i hyrwyddo negeseuon e-bost am enwebiadau, gyrhaeddodd rhestr fer a cyhoeddi enwau’r enillwyr. Dim ond y rheini sydd yn dweud “ie” ychwanegir at y gronfa ddata.
  4. Pan ydych yn anfon allan eshots, rydym yn defnyddio meddalwedd perchnogol o’r enw mailchimp sy’n cydymffurfio-GDPR. Mae’n darparu a) botwm dad-danysgrifio, ac b) rheoli data ac yn cadw cofnod o ychwanegiadau a ddad-danysgrifio’r.
  5. Digwyddiadau, mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb ac ati ofalus gofynnwn yn awr o bobl am eu caniatâd i ychwanegu eu cyfeiriad e-bost at ein cronfa ddata ar gyfer e-byst hyrwyddol.
  6. Rydym bellach yn cadw cofnod o’r caniatadau a roddwyd.
  7. Wrth drefnu digwyddiad (fel sgwrs arweinyddiaeth), yn defnyddio Eventbrite a bydd ein rheolwr data yn ymateb i archebion o dan yr egwyddor “Buddiannau cyfreithlon” er mwyn rhoi cyfarwyddiadau ymuno, adborth a sleidiau ac ati yn dilyn digwyddiad, ond nid at ddibenion marchnata oni bai bod y cynrychiolydd wedi optio i mewn gohebiaeth o’r fath.