Canllawiau enwebiad

Eleni byddwn yn gofyn am ychydig fanylion yn unig ar-lein ac yn gofyn i enwebwyr gwblhau eu henwebiad oddi ar-lein.

Rydym hefyd yn gofyn ichi i optio i mewn i ein nifer fach iawn o e-byst hyrwyddol yn anfon yn ystod yr ymgyrch enwebu bob blwyddyn. (Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrwng mailchimp fel bob amser mae botwm dad-danysgrifio ar bostio gormod.)

Yn gyffredinol dyma’n cyngor i enwebwyr:

a) Sicrhau bod eich enwebai ar gael i’w farnu ddydd Gwener 12fed Gorffennaf 2019. Dyma’r diwrnod y bydd rhai ar y rhestr fer yn cael eu beirniadu am bob categori ac nid oes dyddiadau eraill ar gael. Gwnawn ein gorau i ymateb i geisiadau am gynnal cyfweliadau yn Gymraeg. Pe bai modd, byddwn hefyd yn defnyddio Skype, os bydd hynny o gymorth.
b) Darllenwch bob cwestiwn a rhoi eich ateb ynghylch y cwestiwn hwnnw yn unig
c) Cadwch eich atebion tystiolaeth berthnasol i’r cwestiwn yr ydych yn ei ateb ac yn seiliedig ar
d) Mae croeso i chi ateb ar ffurf pwynt yn hytrach na mewn paragraffau e) ond mae gennych 6 o gwestiynau i’w hateb; Mae’n hanfodol i chi ateb pob un ohonynt.
e) y darn mwyaf ateb 300 o eiriau mewn unrhyw adran un – os gwelwch yn dda nad ydynt yn fwy na cyfrif geiriau mwyaf. Fodd bynnag, nid oes gennych i ysgrifennu 300 o eiriau.
f) gadarnhau eich bod wedi trafod y cyflwyniad hwn gyda eich enwebai ac ef neu hi gytuno y cyflwyniad