Enwebu

Os ydych yn enwebu yn y categorïau canlynol

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus
Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat
Arweinyddiaeth yn y sector Gwirfoddol ac Nid er Elw
Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol
Menywod mewn Arweinyddiaeth
Gwobr Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed)
Arweinyddiaeth mewn Amrywiaeth a Chynhwysiant
Arweinyddiaeth at y Dyfodol (Cynaliadwyedd)

Os ydych yn enwebu yn Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau).