Panelau beirniadu Gwobrau Arwain Cymru 2019

 

Panelau beirniadu Gwobrau Arwain Cymru 2019

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus:
Cadeirydd: Marie Fagan (Cadeirydd), Rheolwr Cyffredinol, Hilton Caerdydd, Aelod o’r Consortiwm
Ross Storr, Gydlynydd Datblygu Sefydliad, Academi Wales, Cefnogwr y categori
Ian Phillips, Cyfarwyddwr Anweithredol Bwrdd Gofal a Chymorth a Grŵp Pobl

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat:
Cadeirydd: Ian Price, Cyfarwyddwr, CBI Cymru (Aelod o’r Consortiwm)
Tom Wood, Prif weithredwr, RWA Group Ltd, Enillydd yn 2014
Alex Parr, Rheolwr-Gyfarwyddwr, Wolfestone, Enillydd yn 2018
Tony Dowling, Novo Consultancy, Cyn-gadeirydd y Consortiwm

Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych:
Cadeirydd: Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, FSB Cymru, Aelod o’r Consortiwm
Rebecca Richards, Academi Gyllid GIG Cymru, Enillydd yn 2018
Charles Middleton, Cyfarwyddwr Fairwood Trust a Phrif weithredwr blaenorol TSW
Siân Rees, Deon Cysylltiol, Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol ac Nid Er Elw:
Cadeirydd: Ruth Marks, Prif weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Aelod o’r Consortiwm)
John Chown, Williams Ross Cyf., Cefnogwr y category
Cerys Furlong, Prif weithredwr, Chwarae Teg, Enillydd yn 2018
Cherrie Bija, Prif Swyddog Gweithredol, Faith in Families

Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed):
Cadeirydd: Lynne Reynolds, Cyfarwyddwr, gofal gair, Aelod o’r Consortiwm
Kevin Morgan, Cyfarwyddwr Rhanbarthol, NatWest
Valerie Rees, Prif Swyddog Pobl, Alcumus, Noddwr y Categori
Tori James, siaradwr ysgogiadol, ymgynghorydd busnes ac anturiwr

Merched mewn Arweinyddiaeth:
Cadeirydd: Siân Rees, Deon Cysylltiol, Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Noddwr y Categori
Lynne Sheehy, Legal & General, Enillydd yn 2017
Tom Wood, Prif weithredwr, RWA Group, Enillydd yn 2014
Menai-Owen Jones, Prif weithredwr, The Pituitary Foundation, Ymddiriedolwr ACEVO

Arweinyddiaeth mewn Amrywiaeth a Chynhwysiant:
Cadeirydd: Lynne Reynolds, Cyfarwyddwr, gofal gair, Aelod o’r Consortiwm
Gary Metcalfe, Cadeirydd CMI Cymru, Noddwr y Categori
Lisa Power MBE, Aelod o’r Bwrdd Ymgynghorol yr Ymddiriedolaeth Terrence Higgins
Holly Pembridge, Pennaeth Recriwtio, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol:
Cadeirydd: Lloyd Powell, Pennaeth ACCA Cymru, Aelod o’r Consortiwm
James Dalton, Sylfaenydd a Phrif weithredwr, E3i Cyf
Karen Visser, Uwch Ddarlithydd Ffisiotherapi, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd
Derek Walker, Prif weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru, Noddwr y Categori

Arweinyddiaeth at y Dyfodol:
Cadeirydd: Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, FSB Cymru, Aelod o’r Consortiwm
Grant Santos, Prif weithredwr, Educ8 Group, Noddwr y Categori
Karen Davies, Rheolwr-Gyfarwyddwr, Purple Shoots, Enillydd yn 2018
Rosie Sweetman, Cyfarwyddwr, Sweetmans a Phartneriaid