Dyma restr Gwobrau Arwain Cymru 2019 o’r rhai y dyfarnwyd “Canmoliaeth Uchel” iddynt:

Am flwyddyn mae ein blwyddyn olaf y Gwobrau wedi bod! Yn ychwanegol i’r rhestr fer a gyhoeddwyd gennym yr wythnos diwethaf, yn awr mae’n bleser gennym  gyhoeddi ein rhestr “Canmoliaeth Uchel” llawn ar gyfer 2019:

 • Deryn Allen Dyer, Dysgwr, Ysgol Uwchradd Pen Y Dre, Merthyr Tudful
 • Gemma Archibald, Rheolwr-Gyfarwyddwr, Alcumus
 • Deb Barber, Prifweithredwr, Maes Awyr Caerdydd
 • Maria Battle, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Joanne Brandon, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Celfyddydau, Elusen Iechyd ac Ymgysylltu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Oliver Conger, Rheolwr-Gyfarwyddwr, Rototherm Group
 • Catrin Daniels, Arweinydd Ifanc, Girlguiding Cymru
 • Alyn Franklin, Prif Swyddog Gweithredol, Alcumus
 • Ty Golding, Prifathro, ar hyn o bryd ar secondiad fel Pennaeth Cynllunio’r Cwricwlwm, Llywodraeth Cymru
 • Collette Gorvett, Llysgennad Sgiliau, Cystadleuwr DU World Skills 2019, Dysgwr Uwch, Coleg Gŵyr Abertawe
 • Jordan Harford, Hyfforddwr Chwaraeon a Gwirfoddolwr, Ymddiriedolaeth Aneurin Leisure
 • Uwchgapten Kris Hawkins, Prif Swyddog, Cwmni A, Llu Cadetiaid Byddin Dyfed a Morgannwg
 • Wendy Hobbs, Llysgennad Busnes, Elusen Dreams and Wishes
 • Sarah House, Rheolwr Cofrestredig, Ysbyty Pinetree, Caerdydd
 • David Hughes, Arweinydd Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfleusterau a Gweinyddol, SSCL Police a Chyfarwyddwr Rheoli Newid a Chyflawni, SSCL
 • Craig Jones, Cyfarwyddwr Technegol, DataKom Cyf.
 • Ross Jones, Cyfarwyddwr, Ouma Group
 • Yr Athro Carlos Garcia de Leaniz, Cadeirydd Gwasanaethau Dyfrol, Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy, Prifysgol Abertawe
 • Melissa Moyneux, Prentisiaeth israddedig masnachol, Airbus DU, Brychdyn
 • Alexandru Nemus, Arweinydd ffyddlon, (Hyfforddwr aml-chwaraeon) Coleg Cambria (Cambria Heini)
 • Bethan Owen, Perchennog a Hyfforddwr, carate BKA
 • Joanne Popham, Rheolwr, Paul Popham Fund Renal Support Wales
 • Joanne Powell, Rheolwr Gwellhad, 1000 o fywydau
 • Jessica Rees, Rheolwr Droseddau Casineb yng Nghymru, Cymorth i Ddioddefwyr
 • Charlotte Simpson, Arweinydd proses, Record to Report, SSCL Police
 • Jeanette Smith, Rheolwr-Gyfarwyddwr, Llywodraeth Ganolog yn Shared Services Connected Ltd, Shared Services Connected Ltd (SSCL)
 • Catherine Stephens, Pennaeth, Dysgu Cymraeg Morgannwg, Prifysgol De Cymru
 • Breeze Thompson, Dirprwy Rheolwr Tîm, Lloyds Banking Group – Black Horse Finance
 • Caroline Thompson, Prif Weithredwr, Be The Spark
 • Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol Celfyddyd Gain, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Coleg Celf Abertawe)
 • Susie Ventris-Field, Prif Weithredwr, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
 • Connor Western, Cyfarwyddwr Creadigol, Pinkspiration
 • Stephanie Whitfield, Cydlynydd Cefnogi’r Rhaglen, Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Angela Woolrich, Pennaeth Cynorthwyol, Coleg Cambria

Dyfarnir “Canmoliaeth Uchel” i’r sefydliadau canlynol yng nghategori Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau):

 • Siop Lyfrau Cymunedol Aberteifi
 • Coleg Cambria
 • Enbarr Recruitment
 • Rototherm Group
 • Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
 • Rydym yn llongyfarch pawb yn wresog iawn a dymunwn gorau i bawb am eu hymdrechion arwain yn y dyfodol.

Barbara Chidgey
Cadeirydd Gweithredol, Gwobrau Arwain Cymru