Ein noddwyr

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi mai ein noddwr cyntaf yw: 

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Pan fyddwch ar eich mwyaf agored i niwed, gall cael rhai eitemau bach a gweithgareddau defnyddiol o fewn cyrraedd gwneud byd o wahaniaeth i’ch hunan-barch, helpu i ailadeiladu hyder, cyflymu adferiad a’ch cadw mewn cysylltiad â’r byd y tu allan a chynorthwyo eich urddas. Bydd y posibiliadau a gynigir gan y rhaglen hon yn rhoi cymorth i’r rheiny pan fydd arnynt y mwyaf o’i angen.”

 

 

Rheolir y Gronfa (o ran llywodraethu, buddsoddi, monitro a gweinyddu) gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru