Cinio a seremoni Gwobrau Arwain Cymru 2018

27ain Medi yng Ngwesty’r Hilton Caerdydd

Tocynnau olaf ar gael gan leadingwalesawards@learningpathways.info £57.50 yn un.

Ein rhaglen fydd:
12:00 Derbyniad diodydd yn yr Atriwm, Hilton Caerdydd gyda chefnogaeth côr gweithle Admiral
12.25 Gwesteion i symud i’w cadeiriau yn y Neuadd Ddawns / Lluniau grŵp yn yr Atriwm Hilton o’r rhai yn y rownd derfynol wrth i westeion dod o hyd i’w cadeiriau
12.35 Croeso ffurfiol
12.40 Phil James, Prif weithredwr The Institute of Leadership & Management a fydd yn cyflwyno
12.45 Ein siaradwyr (Sarah Jones, Pêl Rwyd Cymru & Carly Thompsett, Anaphase) llysgenhadon Prince’s Trust Cymru
13.00 Dechrau cinio
14.00 Rhybudd 10 munud am ddechreuad y seremoni unwaith y gweinir bod coffi a mintys
14.10 Dechreuad y seremoni, dan ofal Jason Harrold, Heart Radio
14.45 Bras amser cau’r seremoni.

Ein partneriaid elusennol yw Prince’s Trust Cymru a bydd casgliad yn ystod y cinio.

O dan ofal, Jason Harrold (Heart Radio)

Phil James, Prif weithredwr The Institute for Leadership & Management

Mae ein siaradwyr gwadd yn llysgenhadon dros:


Magwyd Sarah Jones yng Nghoed-duon, De Cymru gyda chariad at chwaraeon. Roedd yn gyn chwaraewr tenis proffesiynol, ac roedd Sarah yn cynrychioli Cymru ym mhob grŵp oedran ac ar lefel uwch. Rhoddodd tennis lawer o gyfleoedd iddi ac mae ei phrofiadau mewn chwaraeon wedi ei harwain i ddilyn gyrfa yn y sector, ac yn ei rôl bresennol fel Prif Swyddog Gweithredol Pêl Rwyd Cymru, mae Sarah yn ceisio sicrhau newid cadarnhaol drwy ei harweinyddiaeth.


Carly Thompsett yw perchennog Siop Anaphase. Gadawodd yr ysgol am 15 oed ar ôl cael gwybod na fyddai’n cyflawni unrhyw beth mewn bywyd. Ar ôl marwolaeth ei thad-cu, penderfynodd ddilyn ei breuddwydion o fod yn feistr arni hi ei hun. Cofrestrodd Carly ar raglen Archwilio Menter y Prince’s Trust. Mae hi bellach yn rhedeg siop fanwerthu ar-lein lwyddiannus.