Noddwyr a chefnogwyr

 

Diolch yn fawr i’n noddwyr a chefnogwyr gwerthfawr.

Yr ydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Gwobrau Arwain Cymru® mewn cydweithrediad â The Institute of Leadership & Management.

“Mae Institute of Leadership and Management yn falch dros ben i fod yn bartner i’r Gwobrau Arwain Cymru fel prif noddwr 2018. Gem yng nghoron ydy’r Gwobrau ar gyfer sefydliadau yng Nghymru ac maent yn ffynnon odidog ysbrydoliaeth ar gyfer arweinwyr a rheolwyr ym mhob man.”
Phil James, Prifweithredwr, Institute of Leadership & Management

phil james


Nation Broadcasting – partner cyfryngau

“Yn Nation Broadcasting rydym wrth ein bodd i weithio mewn partneriaeth â’r Gwobrau Arwain Cymru am yr ail flwyddyn. Mae’r gwobrau hyn yn gyfraniad pwysig i gydnabod y sgiliau sy gan ein harweinwyr a ddaw i fusnesau a sefydliadau ledled Cymru ac rydym yn falch i allu dod â rhai o’r straeon hynny i fywyd gyda darllediadau ar Nation Radio ac ein gorsafoedd radio eraill ar draws Cymru.”
Martin Mumford, Rheolwr Gyfarwyddwr, Nation Broadcasting


Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus

cefnogir gan Academi Cymru

academiwales

“Yn Academi Cymru rydym wedi ymrwymo i adeiladu arweinyddiaeth gref drwy gyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf. Ymdrechwn i hyrwyddo a gwella nodweddion arwain ar draws Sector Cyhoeddus Cymru.
Rydym yn falch o gael noddi categori ‘Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus’ a chredwn yn gryf yn y set amrywiol o ddoniau y mae arweinwyr Cymru yn meddu arnynt. Mae’r math hwn o gydnabyddiaeth i gyflawniadau neilltuol arweinwyr Cymru yn darparu modelau rôl i bobl ym mhob haen o’r sefydliadau.
Mae llu o arweinwyr ysgogol ac ysbrydolgar yng Nghymru a gobeithiwn y bydd Gwobrau Arwain Cymru’n datgelu mwy o’u hanesion.”
Jo Carruthers, Cyfarwyddwr Academi Cymru


jo


Arweinyddiaeth at y Dyfodol

noddir gan Hodge

“Mae’n bleser gan RWA noddi’r categori “Arweinyddiaeth at y Dyfodol (Cynaliadwyedd)”. Credwn o ddifri mewn datblygu dyfodol cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar bobl, cyflenwi gwasanaethau, yr amgylchedd a’r cymunedau lle yr ydym yn gweithio. Mae’r byd yn newid yn gyflym iawn ac mae arnom angen mwy o unigolion a sefydliadau a all ragweld ac ymateb i’r newid hwnnw, rhoi ar waith y sylfeini strategol angenrheidiol, a chyflawni eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol llewyrchus yn y tymor hir.”
Tom Wood, Cyfarwyddwr Digidol RWA


Gwobr Arweinydd Ifanc (14 – 25 OED)

noddir gan Hodge


Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol

noddir gan Williams Ross

“Mae Williams Ross yn falch i noddi unwaith eto yn 2018 categori Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol ac Nid Er Elw’r Gwobrau Arwain Cymru am ei fod yn rhoi enghreifftiau i ni o sut y gall arweinyddiaeth glir ac effeithiol wneud gwahaniaeth enfawr i’r sefydlu, twf a chynaliadwyedd sefydliadau. Mae’n dathlu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yng Nghymru heddiw yn y sector Gwirfoddol ac Nid Er Elw. Gall hyn ond helpu i feithrin hyder yn y sector hwnnw ac annog eraill i efelychu’r llwyddiannau a amlygwyd.”
John Chown, Rheolwr Gyfarwyddwr, Williams Ross Cyf, Cyfrifwyr Siartredig a Chynghorwyr Busnes


Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat

noddir gan CIPD


Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol

noddir gan ACCA

“Mae’n bleser gan ACCA Cymru Wales noddi’r wobr Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol. Mae mentrau cymdeithasol yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi cymunedau a phobl Cymru, ac mae cydnabod yr arweinwyr mwyaf deinamig a blaengar yn y sector pwysig hwn yn hanfodol er mwyn cynnal a datblygu’r sector ymhellach.” Lloyd Powell, Pennaeth ACCA Cymru Wales


Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau)

Noddir gan The Institute of Leadership & Management