Mentro i Arwain™ yng Nghymru

Gwobrau Arwain Cymru® 2019

“Mentro i Arwain™ yng Nghymru”

Dydd Llun 29 Ebrill 14:30 – 16:30 (amser cyrraedd 14.30)
y Pierhead, Caerdydd, CF10 4PZ
Cost: yn rhad ac am ddim

Bydd Gwobrau Arwain Cymru 2019® (www.gwobrauarwain.cymru) yn derbyn enwebiadau unigolion yng Nghymru (ym mhob sector ac ar bob lefel o gyfrifoldeb) sydd ag arweinyddiaeth ddewr, ysbrydoledig a thrawsnewidiol. Mae’r digwyddiad hwn yn ceisio annog myfyrio ar arweinyddiaeth yn ogystal â denu rhagor o bobl i gymryd rhan yn ein proses enwebu.

Bydd y sgwrs ar arweinyddiaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn trafod beth yw arweinyddiaeth ddewr, ysbrydoledig a thrawsnewidiol. Beth mae’n ei olygu yn ymarferol? Ai dyma yw’r math o arweinyddiaeth a fydd yn ein helpu ni i greu dyfodol disglair a chyfrannu at adeiladu’r Gymru a Garem? Ai dyma’r math o arweinyddiaeth sy’n datblygu ymgysylltiad gweithwyr a chwsmeriaid? Beth ydych chi’n ei feddwl?

Bydd ein sgwrs wedi’i hwyluso yn trafod arweinyddiaeth sy’n dangos dewrder a chryfder, yn meithrin perthnasoedd ffyddiog sy’n ysbrydoli ac yn dylanwadu, ac yn arwain at newid gwirioneddol, gyda chyfraniadau a myfyrdodau craff gan y canlynol:

Ben Cottam, Pennaeth Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru
Jo Hicks, Cyfarwyddwr Academi Wales 
 Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
Grant Santos, Prif Swyddog Gweithredol, Educ8

Mae’r digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus hwn hefyd yn agored i’r rhwydwaith Engage for Success Cymru.


Dyma aelodau Consortiwm Gwobrau Arwain Cymru®