Am y gwobrau

Wrth symud i’w 14eg blwyddyn, mae Gwobrau Arwain Cymru® wedi’i hen sefydlu  â phroffil uchel a gwirioneddol ledled Cymru.

Datblygwyd y Gwobrau Arwain Cymru® gan gonsortiwm o sefydliadau proffesiynol, cyrff gwirfoddol a sector cyhoeddus yn ogystal â chwmnïau preifat. Maent yn ceisio adnabod, cydnabod a dathlu cyflawniad personol mewn arweinyddiaeth ragorol yng Nghymru.

Mae’r sefydliadau o fewn y consortiwm yn rhannu cred angerddol a phroffesiynol bod arweinyddiaeth eithriadol (ym mhob sector) yw’r sbardun allweddol i dwf economi Cymru. Ein cenhadaeth yw hyrwyddo arweinyddiaeth dda a dylanwadu ar ddatblygu arweinyddiaeth drwy adnabod, nodi a dathlu unigolion, sydd, drwy eu harweinyddiaeth, yn cyfrannu at ffyniant Cymru.

Os bu erioed adeg ar gyfer arweinyddiaeth sy’n gweddnewid cyfan a wnawn – nawr yw’r amser wrth inni geisio trawsnewid lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol  yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac yn wirioneddol adeiladu’r Gymru a Garem. Am y rheswm hwn, mae’r beirniaid yn ceisio enwebeion ag  arweinyddiaeth ysbrydoledig sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn yng Nghymru, sy’n cyfrannu at drawsnewid eu cymuned, busnes neu sefydliad. Rydym yn credu bod arweinyddiaeth ar bob lefel mewn sefydliad ac rydym yn ceisio enwebiadau o bobl y gwyddoch fod eu harweinyddiaeth yn ysbrydoledig ac yn trawsnewid, waeth beth fo’u rôl hierarchaidd a’u cyfrifoldebau o fewn eu busnes, sefydliad neu brosiect cymunedol.

Gall fod yn wirfoddolwr, gweithiwr craidd, rheolwr neu weithredwr yng Nghymru ac mae angen ichi ddweud wrthym am sut y mae eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth go iawn i chi, eich bywyd, eich cymuned, busnes neu sefydliad.

Yn 2018 rydym hefyd wedi ychwanegu Gwobr Arweinyddiaeth newydd ar gyfer Sefydliad bydd y beirniaid yn ceisio enwebiadau dros sefydliadau eu ffocws a buddsoddi ar ddatblygu arweinyddiaeth ei gyflogeion a gwirfoddolwyr (megis Ymddiriedolwyr) yn ysbrydoledig ac yn trawsnewid h.y. sefydliad sy’n arwain y ffordd wrth ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr uwch.