Am y gwobrau

Datblygwyd y Gwobrau Arwain Cymru® gan gonsortiwm o sefydliadau proffesiynol, cyrff gwirfoddol a sector cyhoeddus yn ogystal â chwmnïau preifat. Maent yn ceisio adnabod, cydnabod a dathlu cyflawniad personol mewn arweinyddiaeth ragorol yng Nghymru.

Mae’r sefydliadau o fewn y consortiwm yn rhannu cred angerddol a phroffesiynol bod arweinyddiaeth eithriadol (ym mhob sector) yw’r sbardun allweddol i dwf economi Cymru.

Felly, mae ein cenhadaeth wedi bod (ac yn parhau) i hyrwyddo arweinyddiaeth dda a dylanwadu ar ddatblygu arweinyddiaeth drwy gydnabod, adnabod a dathlu unigolion, sydd drwy eu harweinyddiaeth yn cyfrannu at ffyniant Cymru.

Os bu erioed adeg ar gyfer arweinyddiaeth sy’n gweddnewid cyfan a wnawn – nawr yw’r amser wrth inni geisio trawsnewid lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol  yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac yn wirioneddol adeiladu’r Gymru a Garem.

Am y rheswm hwn, yn 2019, bydd y beirniaid yn ceisio enwebiadau unigolion y mae eu harweinyddiaeth yn ddewr, yn ysbrydoledig ac yn drawsnewidiol ac y mae’n cael effaith gadarnhaol sylweddol, ac felly yn cyfrannu at drawsnewid eu cymuned, busnes neu sefydliad.

Felly “Mentro i Arwain” fydd enw thema’r Gwobrau yn 2019.

Fel Consortiwm, rydym wedi hyrwyddo arweinyddiaeth ragorol, sgiliau arwain a rhwydweithiau arwain, gan sicrhau eu bod ar flaen y gad ym mhob sector ac ar draws cynifer o sefydliadau yng Nghymru dros y 15 mlynedd diwethaf.

Mae Consortiwm Gwobrau Arwain Cymru® yn gwbl falch o’i gyfraniad dros gynifer o flynyddoedd, o ran amlygu a dathlu effaith arweinyddiaeth fwyfwy rhagorol yng Nghymru, fel sbardun hanfodol ar gyfer adeiladu’r “Gymru a Garem”.