Mentro i Arwain™ yng Nghymru

Gwobrau Arwain Cymru® 2019

“Mentro i Arwain™ yng Nghymru”

Dydd Mawrth Mai 7fed 17:30 – 19:00 (cyrraedd o 17:00)
Campws Busnes Abertawe (PCYDDS, Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NE
Cost: yn rhad ac am ddim

Bydd Gwobrau Arwain Cymru 2019 ar agor ar gyfer enwebiadau ar 9fed Ebrill. Eleni rydym yn ceisio enwebiadau gan unigolion yng Nghymru (o bob sector ac ar bob lefel o gyfrifoldeb) sy’n “Mentro i Arwain® yng Nghymru”.

Bydd ein sgwrs arweinyddiaeth DPP rhad ac am ddim yn edrych ar beth yn union y mae “Mentro i Arwain® yng Nghymru” yn golygu i chi. Ai dyma’r math o arweinyddiaeth a fydd yn ein helpu ni i adeiladu dyfodol disglair a chyfrannu at adeiladu’r Gymru a Garem? Beth ydych chi’n ei feddwl?

Rydym yn falch iawn unwaith eto o gael cefnogaeth lawn The Institute of Leadership & Management ar gyfer Gwobrau 2019, fel prif noddwyr a hefyd fel noddwyr y categori sefydliadol (Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych).

Arweinir ein gweithdy sgwrsio gan Kate Cooper, Pennaeth Ymchwil, Polisi a Safonau yn The Institute of Leadership & Management.

Yn ymuno â Kate fydd Rebecca Richards, Cyfarwyddwr Academi Gyllid GIG Cymru (enillwyr categori “Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych” Gwobrau Arwain Cymru 2018).

Ymunodd Kate â The Institute of Leadership & Management ar ôl gyrfa mewn ysgol fusnes prifysgol lle arweiniodd y grŵp Rheoli, Strategaeth ac Arweinyddiaeth.  Mae’n sylwebydd rheolaidd ar y teledu, radio, yn recordio podlediad wythnosol, yn golofnydd yng nghylchgronau Dialogue ac Edge, yn flogiwr gyda Forbes.com, a siaradwr cyson mewn cynadleddau yn y DU a thramor ar ystod o bynciau sy’n codi o agenda ymchwil The Institute of Leadership & Management.

Caiff y digwyddiad ei gadeirio gan Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol Gwobrau Arwain Cymru a hyfforddwr / hwylusydd arweinyddiaeth, a fydd hefyd yn rhoi gwybodaeth am sut i gymryd rhan yng Ngwobrau Arwain Cymru 2019.

Dyma rywbeth i gnoi cil drosto cyn y digwyddiad hefyd: Mae The Institute of Leadership & Management wedi nodi 49 o elfennau o arweinyddiaeth. Profwch eich hun ar un o’r elfennau hyn, Hunanymwybyddiaeth, YN RHAD AC AM DDIM. CLICIWCH YMA i gael gwybod sut rydych chi’n cymharu.

A gawn ni hefyd estyn diolch enfawr i Ysgol Fusnes Abertawe, PCYDDS am gynnal ein digwyddiad.