Mentro i Arwain™ yng Nghymru

Gwobrau Arwain Cymru® 2019

“Mentro i Arwain™ yng Nghymru”

Dydd Mawrth Mai 14eg 17:30 – 19:00 (cyrraedd o 17:00)
Ysgol Rheoli Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd,
Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YB

Bydd Gwobrau Arwain Cymru 2019 yn ceisio enwebiadau gan unigolion yng Nghymru (o bob sector ac ar bob lefel o gyfrifoldeb) sydd yn gallu dangos eu bod yn ddewr, yn ysbrydoledig, ac yn drawsffurfiol yn eu harweinyddiaeth.  Bydd y cyfnod enwebu ar agor ar 9fed Ebrill.

Bydd y sgwrs arweinyddiaeth yn edrych ar beth y mae arweinyddiaeth ddewr, ysbrydoledig a thrawsffurfiol yn golygu.  Ai dyma’r math o arweinyddiaeth a fydd yn ein helpu ni i adeiladu dyfodol disglair a chyfrannu at adeiladu’r Gymru a Garem? Beth ydych chi’n ei feddwl?

Bydd ein sgwrs yn dechrau gyda stori arweinyddiaeth ysbrydoledig gan John Rodway.

Mae John yn gweithio yn y diwydiant meddalwedd, yn arwain timau Gwasanaethau Proffesiynol i gyflawni rhaglenni newid ar draws ystod o ddiwydiannu a sefydliadau’r Sector Cyhoeddus.

Magwyd John ger Caerffili cyn symud i Hampshire. Mae John wedi bod yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgolion, yn Gynghorydd Plwyf ac yn Ymddiriedolwr yng Ngholeg Victoria yn Birmingham. Mae John hefyd yn ofalwr i’w wraig Sherry.

Mae gan John a Sherry ddau o blant, Sam, 24, a Katie, 21.

Arweinir y gweithdy gan Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol Gwobrau Arwain Cymru a hyfforddwr / hwylusydd arweinyddiaeth.

Diolch yn fawr iawn i’n siaradwr gwadd John Rodway, ac i Ysgol Reoli Caerdydd, sy’n cynnal y digwyddiad hwn. Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn noddi categori “Merched mewn Arweinyddiaeth” yng Ngwobrau Arwain Cymru.

Parcio: Mae’r parcio yn y maes parcio y tu allan i Ysgol Reoli Caerdydd yn drefn “talu ac arddangos”.  Mae’n costio 50 ceiniog ar ôl 5pm.